Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

Inbjudan till medlemsmöte den 9:e februari

 

Hej alla Stockholmspirater,
Nu är det dags! Det är vårt första och årliga medlemsmöte som vi välkomnar dig till. På mötet kommer vi bland annat att välja en ny styrelse som ska leda föreningen under supervalsåret, och även bestämma om och hur vi ska ställa upp i kommunvalet här i Stockholm. Det här är ett viktigt tillfälle för er att göra er röst hörd och ett fantastiskt tillfälle att lära känna andra pirater här i staden.

Datumet för medlemsmötet är satt till den 9:e februari klockan 14.00
, men vi väljer att lämna ut adress till lokal lite senare för det är beroende på hur många vi blir. Senast den 4:e februari kommer ni att få information om lokal. Föreningen kommer att bjuda på kaffe och thé för den som är sugen 🙂

Du som medlem kan skicka in förslag, en motion, till medlemsmötet. Detta måste du göra till stockholmsstad@piratpartiet.se senast söndagen den 2:a februari.

Vi i den gamla styrelsen har förslag på verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, verksamhetsplan och budget. Dessa finns längst ner i denna information. Vi vill även att medlemsmötet tar beslut hur och om vi ska anta en kommunlista.

Dagordning för mötet:
1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Mötets behörighet
 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
 7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
 8. Revisionsberättelse för det föregående året
 9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 10. Inkomna motioner
 11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
(a) Verksamhetsplan
(b) Budget
(c) Proposition om kommunlista
 12. Val av årets styrelse:
(a) Val av ordförande
 (b) Val av sekreterare
 (c) Val av kassör
 (d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
 (e) Val av dessa ledamöter
13. Val av årets revisor och ersättare för denna
 14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse för 2013
Föreningen arrangerade den 19:e juni en demonstration för integritet  på plattan.
Föreningen medverkade i Obamademon.
Föreningen har hjälp till att dra folk till TBP-festen.
Föreningen har arrangerat flera piratöl.
Föreningen har haft flera medlemsträffar inför och under partiets höstmöte.

Ekonomisk berättelse
Intäkter:
Föreningen har fått 3 867 i bidrag från Piratpartiet
Kostnader:
Bankavgifter 418
Räntekostnader: 2,51
Resultat: 3446.49
Tillgångar:
Bankkontot: 3449
Skulder
Kort ränta: 2,50

Verksamhetsplan för 2014
Föreningen har som mål att minst 20 medlemmar skall hjälpa till att bemanna valstugorna vid EU-valet.
Föreningen har som mål att minst 40 medlemmar skall hjälpa till att bemanna valstugorna vid valen i September.
Föreningen har som mål att Piratpartiet inom vårt verksamhetsområde får minst 7% i EU-valet.
Föreningen har som mål att  minst ta ett mandat i kommunfullmäktige.
Föreningen ska anordna en julfest i stadshuset.
Föreningen ska stärka och utbilda organisationen inför valet 2018.
Föreningen ska skapa en digital kunskapsbank om valarbete.
Föreningen ska besöka kommunfullmäktige minst två gånger.
Föreningen ska anta ett lokalt partiprogram.

Budget för 2014
Föreslår att styrelsen beslutar om budgeten under 2014.

Proposition om kommunlista
Föreningen ska anta en kommunlista genom att
* kalla till ett extra medlemsmöte den 16 mars där kommunlistan ska antas
* öppna upp för fri nominering fram till och med det extra medlemsmötet
* att omröstningen på det extra medlemsmötet ska ske med personval med enkel majoritet

Vi ses den 9:e februari!

Med vänliga hälsningar
 
Styrelsen Piratpartiet Stockholms stad

Kommentarer

Lämna kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>