Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

Minnesanteckningar från piratfika 2014-06-10

Idag hade vi en piratfika där vi pratade allmänt om framtiden. Här är några av de punkter som vi tyckte ska förändras eller fokuseras på

  • Hemsidan http://stockholmsstad.piratpartiet.se/ kommer automatiskt att få ett större fokus då väljare och journalister kommer att söka efter lokal politik. Det gäller att vi ha bra information som är relevant.
  • En sms-grupp såg vi som en bra lösning på hur aktiva pirater kan nå varandra. Idag är vår kommunikation väldigt splittrad över olika protokoll. Det är även lätt att få in nya aktivister till en smsgrupp.
  • Staden måste ha ett bra samarbete med länet vad gäller exempelvis tryck av flyers. En sidan är stadens politik, andra är länets.
  • För att minska mailspam bör ett principbeslut tas av alla kommunföreningar, länsföreningar och alla aktiva UP-förenigar inom regionen att alla mail som ska nå ut till medlemmarna ska skickas via PP Stockholms län då det når samtliga medlemmar ändå, ett samordnat nyhetsbrev helt enkelt.
  • Vi måste fokusera på vissa valkretsar vid valet. Exempelvis bör länet satsa på Solna där vi ha stort stöd. “Hellre 4% i en valkrets än 3% över hela Stockholm”.

Se http://stockholmsstad.piratpartiet.se/kalender/ för nästa aktivitet

Vid tangentbordet, Nils Agnesson

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>