Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

Protokoll styrelsemöte 2014-02-28

Styrelsemöte Piratpartiet Stockholms stad 2014-02-28

Götgatan 22A

 

Närvarande med rösträtt

Jenny Stavaeus,

Gagarin Miljkovich

Nils Agnesson

Linnéa Klar

Mattias Lundbäck,

1. Mötet öppnas

Jenny Stavaeus öppnar mötet 17.30

2. Godkännade av dagordning

Mötet godkände dagordningen

3. Val av mötesfunktionärer

Mötet väljer Nils Agnesson till mötesordförande, Nils Agnesson till mötessekreterare och Jenny Stavaeus och Mattias Lundbäcktill justerare.

4. Uppföljning av tidigare beslut

4.1 Studiebesök i stadshuset

Irena Cienkowska har en kontakt på stadshuset men datum är inte satt.

Linnéa Klar ska kolla upp med Irena Cienkowska hur det går.

5. Konkretisering av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen för 2014 diskuterade men inga beslut togs.

6. Budget

Mötet beslutade att uppdra åt Jenny Stavaeus att skapa en donationssida på hemsidan med information om riktade donationer.

Mötet beslutade att uppdra åt Jenny Stavaeus att ta fram en kostnadskalkyl för affischering.

Mötet beslutade att bordlägga frågan om budget.

7. Extra medlemsmöte

Mötet beslutade att uppdra åt Jenny Stavaeus att kalla till ett extra medlemsmöte den 16 mars klockan 16.00 på Götgatan 22A.

Mötet antog Piratpartiets mall för kommunpolitik som proposition till det extra medlemsmötet.

Mötet beslutade att nomineringar till vallistan ska ske via mailen stockholmsstad@piratpartiet.se och att Jenny Stavaeus får i uppdrag att sammanställa denna listan.

Mötet beslutade att ge i uppdrag åt Nils Agnesson att skriva ihop en text om hur medlemsmötet ska anta kommunlistan.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9. Mötets avslutande.

Nils Agnesson avslutade mötet 18.20.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>