Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

PP, Internet och samhället

Uppdaterad 2020:

I dag råder en kamp på nätet. På ena sidan står de som slår vakt om
ursprungstanken på internet som ett nytt globalt rum för fritt utbyte och på
andra sidan står storföretagen med sina vinstintressen och staterna med sin vilja
att kontrollera sina medborgare. Ett fåtal gigantiska nätföretag, som Microsoft,
Google och Facebook dominerar informationsförmedlingen, och de ställer sina
system till förfogande för övriga storföretag och staterna, samtidigt som de
börjat agera som moralväktare och begränsa det fria utbytet.

En fri global kommunikation, tillgänglig för alla, är en förutsättning för en
harmonisk och hållbar framtid på planeten. Stater och storföretag får
underordna sej detta. Kontrollsamhället skapar ingen trygghet i längden, det
krymper oss. Den frihet, skaparkraft och vilja att dela med sej som frodats på
internet sedan framväxten ska stödjas och främjas, inte bara på nätet utan i hela
samhället. Det är Piratpartiets utmaning. Det handlar om tillit.

Piratpartiet bildades 2006, som ett svar på starka opinioner för att slå vakt om
det fria Internet. Namnet togs i det klimat som rådde, då fildelningssajten Pirate
Bays grundare dömdes till fängelse och miljonböter för att ha fungerat som en
förmedlare av information över nätet, däribland folks utbyte av egna eller
andras kulturella skapelser, något som var okontroversiellt innan nätet med sin
globala räckvidd slog igenom.

Efter en framgångsrik period med två EU-parlamentariker 2009-2014 verkar
svenska pp nu för att bygga partiet starkt och jobba för att komma in i
kommuner, landsting och riksdag. Programmet har breddats för att komplettera
de internetrelaterade frågorna med områden utanför nätet där idéerna och
erfarenheten från nätet kan tillämpas. Skolor och bibliotek, öppna verkstäder
och kooperativ, upphovsrätt och patent är exempel på kärnområden där det fria
skapandet ska främjas. Det offentliga ska lita på medborgarna och garantera en
ovillkorad grundtrygghet som främjar friheten och kreativiteten. Privatliv och
integritet skyddas för individer medan maktens institutioner ska vara
transparenta.

PP har numera systerpartier i 67 länder. Tyska Julia Reda driev frågorna starkt
i EU-parlamentet till 2018, då fyra nya pirater från Tjeckien och Tyskland, där man är
näst största parti, tog över.

Rörelsen hör framtiden till.