Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

Uppstartsprotokoll PP Stockholms stad

Protokoll uppstartsmötet för PP Stockholms stad 2013-06-05 Närvarande och röstlängd: Nils Agnesson Irena Cienkowska Ola Andersson Gagarin Miljkovich Can Tegmen Max Gnipping 1. Mötets öppnande Nils Agnesson öppnar mötet klockan 20.19. 2. Fastställande av röstlängd Mötet fastställer röstlängden enligt listan över. 3. Godkännande av dagordning Mötet lägger till punkten 4. Val mötets ordförande Mötet väljer Nils Agnesson till mötets ordförande. 5. Val mötes sekreterare Mötet väljer Nils Agnesson mötets sekreterare 6. Val av justerare. Mötet väljer Gagarin Miljkovich och Can Tegmen till justerare. 7. Antagande… Läs mer

Konstituerande styrelsemöte 2013

Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2013-06-05 Konstituerande styrelsemöte Piratpartiet Stockholms Stad, onsdag 2013-06-05, kl 19.30, Selstor Kungsholmen, f.d. biografen Draken, Fridhemsplan 27, Stockholm. Närvarande Nils Agnesson Ola Andersson Irena Cienkowska Max Gnipping Gagarin Miljkovich Can Tegmen § 1 Mötets öppnande Ola Andersson hälsade alla välkommna och förklarade mötet öppnat § 2 Val av mötessekreterare Styrelsen beslutade att välja Ola Andersson att föra protokoll under mötet § 3 Val av justerare Styrelsen beslutade att välja Nils Agnesson och Can Tegmen att justera protokollet § 4 Godkännande av… Läs mer