Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

Uppstartsprotokoll PP Stockholms stad

Protokoll uppstartsmötet för PP Stockholms stad 2013-06-05

Närvarande och röstlängd:
Nils Agnesson
Irena Cienkowska
Ola Andersson
Gagarin Miljkovich
Can Tegmen
Max Gnipping

1. Mötets öppnande
Nils Agnesson öppnar mötet klockan 20.19.

2. Fastställande av röstlängd
Mötet fastställer röstlängden enligt listan över.

3. Godkännande av dagordning
Mötet lägger till punkten

4. Val mötets ordförande
Mötet väljer Nils Agnesson till mötets ordförande.

5. Val mötes sekreterare
Mötet väljer Nils Agnesson mötets sekreterare

6. Val av justerare.
Mötet väljer Gagarin Miljkovich och Can Tegmen till justerare.

7. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar
Mötet valde att anta piratpartiets stadga för lokala föreningen med ändringen att namnet på föreningen är Piratpartiet Stockholms stad med säte Stockholm.

8. Val av styrelse:
(a) Val av ordförande
Mötet valde Irena Cienkowska till ordförande.

(b) Val av sekreterare
Mötet valde Ola Andersson till sekreterare.

(c) Val av kassör
Mötet valde Gagarin Miljkovich till kassör.

(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
Mötet fastställde att mötet ska välja två ledamöter.

(e) Val av dessa ledamöter
Mötet valde Can Tegmen och Nils Agnesson.

9. Val av revisor och ersättare för denna
Mötet valde Johan Karlsston som revisor och vakantsatte ersättaren

10. Val av valberedning (en till fem personer)
Mötet valde Max Gnipping som valberedare.

11. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

12. Mötets avslutande
Nils Agnesson avslutade mötet 20.52

Nils ordförande justerar
Gagarin Miljkovich justerar protokollet
Can Tegmen justerar protokollet

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>