Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

Konstituerande styrelsemöte 2013

Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2013-06-05

Konstituerande styrelsemöte Piratpartiet Stockholms Stad, onsdag 2013-06-05, kl 19.30,

Selstor Kungsholmen, f.d. biografen Draken, Fridhemsplan 27, Stockholm.

Närvarande

Nils Agnesson

Ola Andersson

Irena Cienkowska

Max Gnipping

Gagarin Miljkovich

Can Tegmen

§ 1 Mötets öppnande

Ola Andersson hälsade alla välkommna och förklarade mötet öppnat

§ 2 Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutade att välja Ola Andersson att föra protokoll under mötet

§ 3 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Nils Agnesson och Can Tegmen att justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

§ 5 Konstituerande

Styrelsens sammansättning

Ordförande:

Irena Cienkowska

Kassör:

Gagarin Miljkovich

Sekreterare:

Ola Andersson

Ledamot:

Ledamot:

Nils Agnesson

Can Tegmen

§ 6 Firmatecknare

Styrelsemötet beslutar att utse föreningens ordförande Irena Cienkowska , personnummer 840907-0383

och kassör Gagarin Miljkovich personnummer 631211-3159 och sekreterare Ola Andersson

personnummer 661220-0193 att två i förening teckna föreningens firma.

§ 7 Företrädare i banktjänster

Styrelsemötet beslutar att utse föreningens firmatecknare enligt föregående punkt §6 att företräda

föreningen i samtliga föreningens angelägenheter gällande banker.

Företrädarna har bland annat rätt:

• att öppna och avsluta konton i banken,

• förfoga över insatta medel i banken genom Internet, giro, bankkort mm

• lösa in checkar/postväxlar/plus- och bankgiroavier och andra anvisningar ställda till föreningen

• samt i alla övriga angelägenheter i banken företräda föreningen och underteckna erforderliga

handlingar.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

_________________________

Ola Andersson

Vid protokollet

_________________________

Nils Agnesson

Justerare

_________________________

Can Tegmen

Justerare

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>