Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

Protokoll styrelsemöte 2013-10-16

Protokoll styrelsemöte PP Stockholms stad 2013-10-16
1. Mötet öppnas
Irena öppnade mötet

2. Närvaro/frånvaro
Närvarande: Irena, Gagarin, Nils
Frånvarande: Ola, Can

3. Val av mötesfunktionärer
3.1 val av ordförande
Irena valdes till mötesordförande
3.2 val av sekreterare
Nils valdes till mötessekreterare
3.3 val av justerare
Gagarin valdes till justerare

4. Mötets behörighet
Mötet beslutade att anse sig behörigt då kallelsen skickades till styrelsen 2013-10-09

5. Godkännande av dagordningen
Mötet strök punkt 14 Bitcoins och godkände den utskickade dagordningen.

6. Beslutsuppföljning
Uppföljning sedan sedan styrelsemötet då följande beslut togs

“Irena och Ola får i uppdrag att arrangera en tematisk social träff, var tredje vecka med start den 15 augusti för att diskutera tre aktuella frågor, baserade på partiets sammanställning av exempel på kommunprogram från http://www.piratpartiet.se/partiprogram/ och/eller aktuella frågor i kommunfullmäktige. En inbjuden talare får gärna deltaga och inbjudan ska gå ut till alla föreningens medlemmar.
Torsdagen efter en temakväll ska en Pirat-öl hållas. Ansvarig för dessa utses Irena.”
Styrelsen konstaterar att ribban sattes högt och att enskilda ledamöter har haft tidsbrist vilket har resulterat i blandat resultat.

“Nils får i uppdrag att sätta upp mailadressen stockholmsstad@piratpartiet.se där man kan nå hela styrelsen.”
Styrelsen konstaterar att detta är genomfört.

“om hemsidan: Menyn bör bestå av en kalender, kontaktuppgifter till föreningen, hur man engagera sig i PP Stockholms stad, formalia och så småningom politik. Eventuellt aktuella frågor i kommunfullmäktige.
Irena och Nils får i uppdrag att genomföra detta.”
Styrelsen konstaterar att detta delvis är genomfört.

” Irena kollar upp om vi i föreningen kan göra ett studiebesök i stadshuset.”
Styrelsen konstaterar att vi kan det men saknar exakt datum.

7. Donationer
Piratpartiet Stockholm län kommer att skicka ut ett fysiskt brev med uppmaning om att donera. Kostnad per utskick är då 6 kronor.
Piratpartiet Stockholms stad har exakt 1400 medlemmar vilket skulle betyda en kostnad på över 4000 kronor. Om vi antar att snittinbetalning ligger på 50 kronor skulle det innebär att 84 personer måste donera för att detta projekt ska gå runt.
Styrelsen beslutar att istället för att skicka ut ett fysiskt brev till våra medlemmar uppmana via mail att donera till föreningen. Irena bör skicka ut ett sådant mail.

8. Medlemsmöte hos Piratpartiet
Styrelsen vill påminna för den som läser detta protokoll att vara aktiv på partiets höstmöte på https://mote.piratpartiet.se

9. Samarbete med Ung Pirat
Mötet resonerade lite om eventuella framtida samarbeten med Ung Pirat Stockholm, men beslutade ingenting på denna punkt.

10. Art of Sound
Piratpartiet Stockholms län har bjudit in till musikfestival Art of Sound, där vi gärna får vara med och rigga och ansvara för PP:s reklambord. Erik Lönroth är kontaktperson.

11. Kalendarium
Inför kommunvalet 2014 finns det vissa hållpunkter som vi måste förhålla oss till.
Nils får i uppdrag att ta fram en enkel tidsplan med viktiga datum inför kommunvalet.

12. Aktiviteter i partiet
Aktiviteter i vårt närområde den närmaste tiden är:
17 oktober: Träff på Café 60 klockan 18.00 med Henrik Brändén där han presenterar sina motioner till partiets höstmöte
9-10 november: Piratpartiet centralt anordnar en kurs i skrivande. Vi uppmanar alla våra medlemmar att anmäla sig till denna kurs! Se http://ledning.piratpartiet.se/kurs-i-skrivandets-retorik-start-9-10-november/
15 november: Pandeldiskussion med Amelia Andersdotter om droger på internet med bland annat Alexander Bard. Europahuset 13.00.
16-17 november: Partiet centralt anordnar mediaträning. PP Stockholm stad skickar Gagarin till denna utbildning.

13. Samordningsmöte inför valkampanj
Moderaterna i Stockholms stad har bjudit in till ett samordningsmöte inför valet. PP Stockholm län har utsett Nils till mötet den 22 oktober. Nils kan ta med sig en vän.

14. Styrelsens arbetsgrupper
Mötet diskuterade hur man kan arbeta i arbetsgrupper i framtiden när föreningen har flera aktiva medlemmar.

15. Övriga frågor
15.1 Vilka frågor ska vi driva?
Hugade styrelsemedlemmar får i uppdrag att skriva en förfrågan till alla våra medlemmar om vilka frågor vi ska driva i kommunvalet 2014. Tanken är att det ska utmynna till en träff där vi börjar prata politik.

15.2 Bankkonto
Föreningen har fått ett konto hos Nordea och snart även ett bankgiro.

15.3 Inbjudan till Bryssel
Föreningen har fått en förfrågan från partiets EU-parlamentariker att komma ner till Bryssel i en besöksgrupp. Kravet är minst tio personer och problemet är att minst en dag ska vara en vardag. Irena kolla upp exakt datum för att sen skicka ut en inbjudan till våra medlemmar.

15.4 Radioginglar
Mötet diskuterade radioreklam för föreningen och partiet.

16. Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 27 november klockan 19.00.

17. mötet avslutas

Kommentarer

Lämna kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>