Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

Motion till medlemsmötet/årsmötet Piratpartiet i Stockholms Stad inkommen 2015-03-22 01.36

Av olika skäl har aktiviteten i Piratpartiets organisationer i Stockholmsregionen varit relativt låg och splittrad sedan valen 2014.

Under arbetsnamnet rebootgruppen samlades ett antal pirater från olika delar av regionen och olika åldrar för att söka öka och samordna aktiviteterna.

Initiativ har tagits för att förbereda arbetsgrupper kring olika teman samt för att hitta personer som vill sitta i styrelserna. Ambitionen är att i detta skede samverka inom de berörda organisationerna för att få maximal effektivitet i uppbyggnaden av partiet.

Som form är tänkt ett nätverk, Nätverket Piratpartiet i Stockholmsregionen, som gemensamt organiserar aktiviteter, utbildningar och hittar fungerande arbetsformer, inklusive användning av Internet internt och externt.

Vi föreslår

– att Piratpartiet Stockholms Stad arbetar för en samverkan mellan regionens pp-organisationer i nätverksform.

– att nätverket även samarbetar och samverkar med Piratpartiet på riksnivå på om aktiviteter som sker inom regionen.

– att nätverket samlar arbets/verksamhetgrupper för olika gemensamma aktiviteter

– att nätverket samordnar organisationernas internetnärvaro på bästa sätt, med gemensamt material och ömsesidiga länkningar mm

– att organisationernas styrelser samverkar för att utföra övergripande samordning av aktiviteterna och den administrativa samverkan som är nödvändig.

—————————————————-
Anders Erkéus, Johan mlg Karlsson
—————————————————-

Anders Erkéus
08-643 42 41
+46-8-643 42 41
0700 222 198

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>