Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

Protokoll styrelsemöte 2014-01-22

Styrelsemöte Piratpartiet Stockholms stad
2014-01-22, Ulvsunda

Närvarande med rösträtt
Irena Cienkowska
Gagarin Miljkovich
Nils Agnesson

Frånvarande
Can Tegmen

1. Mötet öppnas
Irena Cienkowska öppnar mötet.

2. Godkännade av dagordning
Mötet godkände dagordningen

3. Val av mötesfunktionärer
Mötet väljer Nils till mötesordförande, Nils till mötessekreterare och Gagarin till justerare.

4. Notering om avhopp
Ola Andersson har avgått från styrelsen.

5. Uppföljning av tidigare beslut

Studiebesök i stadshuset
Irena har en kontakt på stadshuset men datum är inte satt.

Utskick av mail och be om donationer
Något donationsmail är inte utskickat till föreningens medlemmar. En bra donationssida med specifika saker att donera till, så kallad crowd sourcing, vore önskvärt. Exempel på saker some vore bra att donera till är valstuga, valsedlar och möteslokal.

Kalendarium
Nils hade i uppdrag att ta fram en valkalender
Viktiga datum inom den närmaste tiden är 25 mars 2014 för antagande av lista och att EU-valet är den 25 maj.

6. Datum och lokal för medlemsmötet
Styrelsen beslutar att kalla till medlemsmöte den 9:e februari klockan 14.00 på Café Baresso, Swedenborgsgatan 25. Föreningen bjudar på kaffe/thé.

7. Andra förslag till medlemsmötet

Styrelsen antog nedanstående förslag

Verksamhetsberättelse för 2013
Föreningen arrangerade den 19:e juni en demonstration för integritet  på plattan.
Föreningen medverkade i Obamademon.
Föreningen har hjälp till att dra folk till TBP-festen.
Föreningen har arrangerat flera piratöl.
Föreningen har haft flera medlemsträffar inför och under partiets höstmöte.

Ekonomisk berättelse

Intäkter:
Föreningen har fått 3 867 i bidrag från Piratpartiet

Kostnader:
Bankavgifter 418
Räntekostnader: 2,51

Resultat: 3446.49

Tillgångar:
Bankkontot: 3449

Skulder
Kort ränta: 2,50

Verksamhetsplan för 2014

Föreningen har som mål att minst 20 medlemmar skall hjälpa till att bemanna valstugorna vid EU-valet.
Föreningen har som mål att minst 40 medlemmar skall hjälpa till att bemanna valstugorna vid valen i September.
Föreningen har som mål att Piratpartiet inom vårt verksamhetsområde får minst 7% i EU-valet.
Föreningen har som mål att  minst ta ett mandat i kommunfullmäktige.
Föreningen ska anordna en julfest i stadshuset.
Föreningen ska stärka och utbilda organisationen inför valet 2018.
Föreningen ska skapa en digital kunskapsbank om valarbete.
Föreningen ska besöka kommunfullmäktige minst två gånger.
Föreningen ska anta ett lokalt partiprogram.

Budget för 2014
Föreslår att styrelsen beslutar om budgeten under 2014.

Proposition om kommunlista
Föreningen ska anta en kommunlista genom att
* kalla till ett extra medlemsmöte den 16 mars där kommunlistan ska antas
* öppna upp för fri nominering fram till och med det extra medlemsmötet
* att omröstningen på det extra medlemsmötet ska ske med personval med enkel majoritet

Att uppdra åt Nils Agnesson att påminna revisorn och valberedningen att ta fram sina förslag till medlemsmötet.

Uppdra åt Irena Cienkowska att skicka ut en kallelse, och att man i denna kallelse uppmanar medlemmarna att fundera på om man vill ställa upp i kommunvalet.

8. Övriga frågor
8.1 Valstuga
Styrelsen beslutade att uppmana nästa styrelse att ta tag i frågan om valstuga.

8.2 Brysselresan
Gagaring vill framföra ett tack till Irena att hon drog i Brysselresan.

9. Mötet avslutas
Irena avslutade mötet

Detta mötesprotokoll justeras härmed digitalt av
Gagarin Miljkovich

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>