Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

Protokoll styrelsemöte 2014-03-16

Styrelsemöte Piratpartiet Stockholms stad 2014-03-16

Götgatan 22A

 

Närvarande med rösträtt

Jenny Stavaeus,

Gagarin Miljkovich

Nils Agnesson

Linnéa Klar

Mattias Lundbäck,

1. Mötet öppnas

Jenny Stavaeus öppnar mötet 15.30

2. Godkännade av dagordning

Mötet godkände dagordningen

3. Val av mötesfunktionärer

Mötet väljer Jenny Stavaeus till mötesordförande, Nils Agnesson till mötessekreterare och Linnéa Klar och Mattias Lundbäck till justerare.

4. Uppföljning av tidigare beslut

4.1 Studiebesök i stadshuset

Irena Cienkowska har en kontakt på stadshuset men datum är inte satt.

Linnéa Klar ska kolla upp med Irena Cienkowska hur det går.

Mötet beslutade att Linnéa Klar får i uppdrag att ta över studiebesöket.

4.2 Budget

Jenny Stavaeus ska skapa en donationssida på hemsidan med information om riktade donationer. Denna punkt är inte genomförd.

Jenny Stavaeus ska ta fram en kostnadskalkyl för affischering.
Denna punkt är inte genomförd.

4.3 Extra medlemsmöte

Mötet anser att detta beslut är utförd

5. Bordlagda frågor

5.1. Verksamhetsplanen 2014

Styrelsen behöver konkretisera verksamhetsplanen men detta gjordes inte på detta möte.

5.2. Budget

Styrelsen behöver ta fram och anta en budget för året.

Styrelsen vill rikta ett tack åt Mattias Lundbäck för donation till valsedlar.

Styrelsen beslutade att vi ska beställa valsedlar upp till 5000 kronor vilket är 96 000 valsedlar

Styrelsen beslutar att Nils Agnesson får i uppdrag att köpa en valstuga för upp till 18 000 kr, gärna ink frakt.

6. Övriga frågor

6.1 Firmateckning

Styrelsemötet beslutar att utse föreningens ordförande Jenny Stavaeus, personnummer och kassör Gagarin Miljkovich personnummer och sekreterare Nils Agnesson personnummer, att två i förening teckna föreningens firma.

6.2 Avhopp

Mötet noterar att Irena Cienkowska har hoppat av styrelseuppdraget.

7. Mötets avslutande.

Jenny Stavaeus avslutade mötet 15.50.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>