Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

Styrelsemötesprotokoll 2013-07-16

Styrelsemöte Piratpartiet Stockholms stad
2013-07-16, Ulvsunda

Närvarande med rösträtt
Irena Cienkowska
Ola Andersson
Gagarin Miljkovich
Nils Agnesson

1. Mötet öppnas
Irena öppnar mötet

2. Godkännade av dagordning
Mötet lägger till punkten 3. Val av mötesfunktionärer, övriga frågor och godkände annars dagordningen.

3. Val av mötesfunktionärer
Mötet väljer Nils till mötesordförande, Nils till mötessekreterare och Gagarin till justerare.

4. Allmän information
Piratpartiet Stockholms stad är numera godkänd av partistyrelsen.

Irena har gått på partiets mediaträning, något som föreningen kommer ha stor nytta av i framtiden.

Ola var på Almedalsveckan och delgav styrelsen tips inför nästa år. Bland annat om att hela tiden planera vilka seminarium man ska besöka. Enligt en än nu inte publicerad rapport, som presenterades under veckan, var att flygbladsutdelning och valstugearbete är viktigast för att nå ut till väljarna.
Ett mål är att ha minst en representant under Almedalsveckan nästa år, och även arrangera någonting i Stockholm för personer som inte kan åka dit.

PP Stockholms stad arrangera de 19:e juni en demonstration för integritet på plattan. Irena modererade på ett nervöst, men enligt Gagarin ett utmärkt, sätt. Överlag gick samarbetet med PP Stockholms län bra trots att det var några oklarheter om ansvar och kort med tid till demonstrationen.

Gagarin arbetar med att skriva ut alla papper för att skaffa bankkonto åt föreningen.

PP Stockholms län arrangerar thepiratebays 10 års fest. Vill någon engagera sig i festen så är det bra att anmäla sig asap. http://crowdculture.se/se/projects/the-pirate-bay-10-years-party/ är länken.

I slutet på augusti är det Nordic Creatice Commons Film Festival http://www.nordicfilmfestival.cc/ Lämplig plats för oss pirater att närvara på.

5. Diskussion och planering av kommande aktiviteter

Irena och Ola får i uppdrag att arrangera en tematisk social träff, var tredje vecka med start den 15 augusti för att diskutera tre aktuella frågor, baserade på partiets sammanställning av exempel på kommunprogram från http://www.piratpartiet.se/partiprogram/ och/eller aktuella frågor i kommunfullmäktige. En inbjuden talare får gärna deltaga och inbjudan ska gå ut till alla föreningens medlemmar.

Torsdagen efter en temakväll ska en Pirat-öl hållas. Ansvarig för dessa utses Irena.

6. Övriga frågor
6.1 Kommunikationsmetod internt eller externt för föreningen

Internt i föreningen kommunicerar vi via mail. Externt via hemsida http://stockholmsstad.piratpartiet.se/ där information gärna får spridas vidare till facebook och andra sociala medier.

Nils får i uppdrag att sätta upp mailadressen stockholmsstad@piratpartiet.se där man kan nå hela styrelsen.

Långsiktigt önskar vi en social plattform som ägs av partiet, exempelvis ett forum.

6.2 Kurser och utbildningar

Ola gick igenom förslag på olika kurser som vi skulle kunna hålla. Inbjudan bör samköras med de sociala evenemangen och Pirat-öl, exempelvis lördagen en vecka efter Pirat-ölen.

Ola utses till utbildningsansvarig.

6.3 Hemsidan

Alla aktiviteter som föreningen anordnar ska läggas upp på hemsidan i förväg, gärna med ett uppföljningsinlägg.
Alla mailutskick ska publiceras på hemsidan.
Menyn bör bestå av en kalender, kontaktuppgifter till föreningen, hur man engagera sig i PP Stockholms stad, formalia och så småningom politik. Eventuellt aktuella frågor i kommunfullmäktige.

Irena och Nils får i uppdrag att genomföra detta.

6.4 Besöka stadshuset
Irena kollar upp om vi i föreningen kan göra ett studiebesök i stadshuset.

6.5 Vallistor
Vi noterar att stadgan säger att medlemsmötet faststället listor till kommunalvalet. Styrelsen diskuterade hur dessa listor skulle kunna tas fram.

7. Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum 5:e augusti 16.00. Inbjudan ska även skickas ut till medlemmarna och plats meddelas senare.

8. Mötet avslutas
Nils avslutade mötet 19.33

Detta mötesprotkoll justeras härmed digitalt av Gagarin Miljkovic

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>