Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

Styrelseprotokoll 2014-06-16

Närvarande: Jenny Stavaeus, Nils Agnesson, Linnéa Klar, Mattias Lundbäck
Frånvarande: Can Tegman, Gagarin Miljkovich

1. Mötets öppnande
Jenny Stavaeus öppnade mötet

2. Val av mötesfunktionärer
Jenny Stavaeus ordförande, Nils Agnesson sekreterare och Linnéa Klar justerare

3. Inför valet

Vi vill uppmuntra våra medlemmar att fortsätta diskutera politik som vi kan driva i staden.

Vi ska fokusera på valdistrikten Södermalm/Enskede då vi har störst stöd i dessa.

Jenny Stavaeus får i uppdrag att fortsätta jaga Elin Andersson för förfrågan om gemensam flyer och/eller folder med PP Stockholms län.

Politiskt fokusområde ska vara “Transparens och öppenhet inom förvaltningen”. Fler fokusområde är aktuella men inga andra beslut togs.

För att få en bra överblick till nästa styrelsemöte får kassören i uppdrag att komma in med en ekonomisk rapport till nästa styrelsemöte.

Jenny får i uppdrag att hos PP-butiken beställa följande: 2 Stora Beachflaggor, 2 olika A3-affischer x 2000 st, A5 flygblad x 10 000 st, A5 folder x 10 000 st. Totalpris 11 901 kr. Styrelsen upplever att pengar kan fixas i efterhand.

Sekreteraren får i uppdrag att skicka in en polisansökan för valstugan till Medborgarplatsen då den då kommer att ligga inom valdistriktet som ska prioriteras.

4. Mötets avslutande
Mötesordförande avslutade mötet.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>