Denna sida kommer att vara aktiv inför kommunalvalet 2022. Välkommen så länge till PP Stockholmsregionens hemsida för att ta del av aktuell information mm från Piratpartiets organisationer i Stockholm.  Är du intresserad av att påverka, börja fundera på att aktivera dej, och hör av dej! (Se högerspalten.)

Uppstartsmöte – utvecklande av politik och ideologi

På detta första möte kommer vi att titta på den lokala politik som  finns och samtala om hur vi kan utveckla den vidare. Vi kommer även att  diskutera hur vi ska arbeta vidare i gruppen.

Upplägget för mötet är enkelt. Vi börjar med en presentation av  varandra. Sen går vi igenom den lokalpolitik som finns. Vi kommer också  att diskutera vilka områden som gruppen anser är intressant att utveckla  vidare.

En fråga som skulle vara  intressant att diskutera är hur vi gör vår politik koherent och även  vad som utgör PP:s principer. Läs gärna igenom principprogrammet:
http://www.piratpartiet.se/politik/partiprogram/

Tidigare lokalpolitik hittar du här:
http://stockholm.piratpartiet.se/det-har-tycker-vi/
http://stockholmsstad.piratpartiet.se/politik/
http://stockholmsstad.piratpartiet.se/politik/trafik/

Ta gärna också en titta på det isländska piraternas principprogram:
http://www.piratar.is/policies/core-policy/?lang=en

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare
3. Presentation av deltagare – här kan ni nämna om det är något särskilt politiskt ni skulle vilja driva lokalpolitiskt.
4. Genomgång av den liggande lokalpolitiken
5. Fortsatt diskussion. T.ex. hur förhåller sig lokalpolitiken till Piratpartiets principer.
6. Hur vi organiserar fortsatt arbete.
7. Reflektion
8. Mötets avslutande.

Tid och plats: 12:e maj kl. 18.00 på Löwenbrau vid Fridhemsplan.

Observera att vi inte kommer fatta några beslut om att ändra partiets politik på detta möte.

Frågor eller funderingar? Tveka inte att mejla: bjorn.axen@piratpartiet.se eller mikael.staldal@piratpartiet.se

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>