Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

Verksamhetsberättelse för Piratpartiet Stockholms stad år 2014

Denna verksamhetsberättelse är baserad på den verksamhetsplan som antogs på medlemsmötet våren 2014. Den är skriven av sekreterare Nils Agnesson men ej antagen som förslag av styrelsen till medlemsmötet 2015.
Föreningen har som mål att minst 20 medlemmar skall hjälpa till att bemanna valstugorna vid EU-valet: Tillsammans med medlemmar från partiets ungdomsförbund och länsföreningen var vi uppskattningsvis 20 medlemmar som på ett eller annat sätt hjälpte till med valstugan i EU-valet.

Föreningen har som mål att minst 40 medlemmar skall hjälpa till att bemanna valstugorna vid valen i September: Valaktiviteten vid de allmänna valen i September var lägre än EU-valet, mycket för att föreningen inte kom igång med valstugan. Föreningens lösning på detta var då att skänka stugan till ungdomsförbundet som tog tag i valaktivteterna för stugan.

Föreningen har som mål att Piratpartiet inom vårt verksamhetsområde får minst 7% i EU-valet: Piratpartiet fick i Stockholms stad fick 2,48%.

Föreningen har som mål att minst ta ett mandat i kommunfullmäktige: Piratpartiet Stockholms stad fick 0,42% i valet till kommunfullmäktige och därmed inga mandat.

Föreningen ska anordna en julfest i stadshuset: Detta mål var förknippat med att få mandat i fullmäktige vilket vi ej fick.

Föreningen ska stärka och utbilda organisationen inför valet 2018: Föreningen är erfarenhetsmässigt två val rikare men har i övrigt inte jobbat med denna fråga.

Föreningen ska skapa en digital kunskapsbank om valarbete: Detta mål har ej genomförts.

Föreningen ska besöka kommunfullmäktige minst två gånger: Föreningen har ej genomfört detta mål.

Föreningen ska anta ett lokalt partiprogram.:Föreningen antog på ett medlemsmöte vårt lokala partiprogram. Det går att läsa här: http://stockholmsstad.piratpartiet.se/politik/

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>