Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

Kallelse extra medlemsmöte i Piratpartiet Stockholms Stad

Hej medlemmar i Piratpartiet Stockholms stad,

ni är härmed kallade till ett extra medlemsmöte söndagen den 16 mars klockan 16.00. På mötet ska vi anta ett kommunpolitiskt program och bestämma hur vår valsedel till kommunvalet ska se ut.

Mötet kommer att äga rum på Götgatan 22A.

Styrelsens förslag till kommunpolitiskt program är den mall som partiet centralt har satt ihop för kommunpolitik. Den går att hitta här: Styrelsens förslag till kommunpolitiskt program.

Utöver detta har ett antal förslag inkommit från er medlemmar. Dessa går att hitta här:  Medlemmars förslag på ändringar Under själva mötet kommer det att gå att ändra/lägga till/ta bort fler ståndpunkter.

Se till att komma väl påläst för att mötet ska gå så smidigt som möjligt och för att du ska kunna maximera dina möjligheter att påverka!

Punkt nummer två är valsedeln till kommunfullmäktigevalet. Vill du själv ställa upp i valet eller nominera någon annan kan du göra det till vår mailadress stockholmsstad@piratpartiet.se fram till och med mötet. Det går även bra att nominera på själva mötet. Nominerar du någon annan måste du skicka med kontaktuppgifter till denne då vi måste kontrollera om personen vill ställa upp i valet.

Valet kommer sen ske via ”Bordaräkning”, tänk Eurovision Song Contest där den kandidat som placeras högst upp får 10 poäng, personen på andraplats får 9 osv. Om medlemsmötet väljer att ha 20 kandidater på valsedeln får personen högst upp istället 20 poäng.

Dagordning för medlemsmötet:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

För att inneha rösträtt måste man enligt stadgarna ha varit medlem i minst två månader före mötet. De medlemmar som saknar rösträtt har dock rätt att närvara med yttrande- och yrkanderätt.

3. Mötets behörighet

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare och två rösträknare.

5. Kommunpolitiskt program

Se information över.

6. Lista till kommunfullmäktigevalet

Se information över.

7. Mötes avslutande

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>