Välkommen  till PP Stockholmsregionens hemsida, för att följa aktiviteterna.  Denna sida används inte aktivt.

Styrelseprotokoll 2014-06-16

Närvarande: Jenny Stavaeus, Nils Agnesson, Linnéa Klar, Mattias Lundbäck Frånvarande: Can Tegman, Gagarin Miljkovich 1. Mötets öppnande Jenny Stavaeus öppnade mötet 2. Val av mötesfunktionärer Jenny Stavaeus ordförande, Nils Agnesson sekreterare och Linnéa Klar justerare 3. Inför valet Vi vill uppmuntra våra medlemmar att fortsätta diskutera politik som vi kan driva i staden. Vi ska fokusera på valdistrikten Södermalm/Enskede då vi har störst stöd i dessa. Jenny Stavaeus får i uppdrag att fortsätta jaga Elin Andersson för förfrågan om gemensam flyer och/eller folder med PP… Läs mer

Styrelseprotokoll 2014-05-06

Styrelsemöte Piratpartiet Stockholms stad 2014-05-06 Plats: Götgatan 22A Närvarande med rösträtt Jenny Stavaeus Nils Agnesson Linnéa Klar Gagarin Miljkovich från punkt 4 Mattias Lundbäck från punkt 4 Närvarande utan rösträtt Henrik Brändén, partisekreterare Piratpartiet   1. Mötet öppnas Jenny Stavaeus öppnar mötet 18.20   2. Godkännade av dagordning Mötet godkände dagordningen   3. Val av mötesfunktionärer Mötet väljer Jenny Stavaeus till mötesordförande, Nils Agnesson till mötessekreterare och Linnéa Klar till justerare.   4. Budget Mötet antog budgeten enligt bilaga 1.   5. Valstugan Imorgon onsdag… Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-16

Styrelsemöte Piratpartiet Stockholms stad 2014-03-16 Götgatan 22A   Närvarande med rösträtt Jenny Stavaeus, Gagarin Miljkovich Nils Agnesson Linnéa Klar Mattias Lundbäck, 1. Mötet öppnas Jenny Stavaeus öppnar mötet 15.30 2. Godkännade av dagordning Mötet godkände dagordningen 3. Val av mötesfunktionärer Mötet väljer Jenny Stavaeus till mötesordförande, Nils Agnesson till mötessekreterare och Linnéa Klar och Mattias Lundbäck till justerare. 4. Uppföljning av tidigare beslut 4.1 Studiebesök i stadshuset Irena Cienkowska har en kontakt på stadshuset men datum är inte satt. Linnéa Klar ska kolla upp med… Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-02-28

Styrelsemöte Piratpartiet Stockholms stad 2014-02-28 Götgatan 22A   Närvarande med rösträtt Jenny Stavaeus, Gagarin Miljkovich Nils Agnesson Linnéa Klar Mattias Lundbäck, 1. Mötet öppnas Jenny Stavaeus öppnar mötet 17.30 2. Godkännade av dagordning Mötet godkände dagordningen 3. Val av mötesfunktionärer Mötet väljer Nils Agnesson till mötesordförande, Nils Agnesson till mötessekreterare och Jenny Stavaeus och Mattias Lundbäcktill justerare. 4. Uppföljning av tidigare beslut 4.1 Studiebesök i stadshuset Irena Cienkowska har en kontakt på stadshuset men datum är inte satt. Linnéa Klar ska kolla upp med Irena Cienkowska… Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-01-22

Styrelsemöte Piratpartiet Stockholms stad 2014-01-22, Ulvsunda Närvarande med rösträtt Irena Cienkowska Gagarin Miljkovich Nils Agnesson Frånvarande Can Tegmen 1. Mötet öppnas Irena Cienkowska öppnar mötet. 2. Godkännade av dagordning Mötet godkände dagordningen 3. Val av mötesfunktionärer Mötet väljer Nils till mötesordförande, Nils till mötessekreterare och Gagarin till justerare. 4. Notering om avhopp Ola Andersson har avgått från styrelsen. 5. Uppföljning av tidigare beslut Studiebesök i stadshuset Irena har en kontakt på stadshuset men datum är inte satt. Utskick av mail och be om donationer Något… Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2013-10-16

Protokoll styrelsemöte PP Stockholms stad 2013-10-16 1. Mötet öppnas Irena öppnade mötet 2. Närvaro/frånvaro Närvarande: Irena, Gagarin, Nils Frånvarande: Ola, Can 3. Val av mötesfunktionärer 3.1 val av ordförande Irena valdes till mötesordförande 3.2 val av sekreterare Nils valdes till mötessekreterare 3.3 val av justerare Gagarin valdes till justerare 4. Mötets behörighet Mötet beslutade att anse sig behörigt då kallelsen skickades till styrelsen 2013-10-09 5. Godkännande av dagordningen Mötet strök punkt 14 Bitcoins och godkände den utskickade dagordningen. 6. Beslutsuppföljning Uppföljning sedan sedan styrelsemötet då… Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2013-07-16

Styrelsemöte Piratpartiet Stockholms stad 2013-07-16, Ulvsunda Närvarande med rösträtt Irena Cienkowska Ola Andersson Gagarin Miljkovich Nils Agnesson 1. Mötet öppnas Irena öppnar mötet 2. Godkännade av dagordning Mötet lägger till punkten 3. Val av mötesfunktionärer, övriga frågor och godkände annars dagordningen. 3. Val av mötesfunktionärer Mötet väljer Nils till mötesordförande, Nils till mötessekreterare och Gagarin till justerare. 4. Allmän information Piratpartiet Stockholms stad är numera godkänd av partistyrelsen. Irena har gått på partiets mediaträning, något som föreningen kommer ha stor nytta av i framtiden. Ola… Läs mer

Konstituerande styrelsemöte 2013

Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2013-06-05 Konstituerande styrelsemöte Piratpartiet Stockholms Stad, onsdag 2013-06-05, kl 19.30, Selstor Kungsholmen, f.d. biografen Draken, Fridhemsplan 27, Stockholm. Närvarande Nils Agnesson Ola Andersson Irena Cienkowska Max Gnipping Gagarin Miljkovich Can Tegmen § 1 Mötets öppnande Ola Andersson hälsade alla välkommna och förklarade mötet öppnat § 2 Val av mötessekreterare Styrelsen beslutade att välja Ola Andersson att föra protokoll under mötet § 3 Val av justerare Styrelsen beslutade att välja Nils Agnesson och Can Tegmen att justera protokollet § 4 Godkännande av… Läs mer